copyright 2006 by Patrik Macek

   Arhiv sadrži oko 100000 fotografija različitih motiva koje su nastale tijekom proteklih petnaestak godina. Zabilježen je veliki broj važnijih događaja u Hrvatskoj, od njenog osnutka do danas, a također i dobar dio događaja u inozemstvu vezanih uz Hrvatsku. Značajan dio fotografija pokriva područje koje se najlakše opisuje kao svakodnevni život. Ljudi, gradovi, situacije, priroda… Lijepo i ružno što se događa oko nas. Posebno mjesto zauzimaju fotografije kojima je cilj pokazati ljepotu naše zemlje i život ljudi u njoj... 

Fotografije u arhivu snimane su raznim aparatima i tehnikama. Ima negativa i dijapozitiva, colora i crno bijelih, raznih formata (24x36, 24x58, 6x4,5, 6x6, 6x7…), a naravno u novije vrijeme i dosta izvorno digitalnih slika. 

 

  The Archive contains about 100.000 photographs of various motives made during the last fifteen years. A large number of important events in Croatia can be found here, from the times when Croatia was founded until today. The Archive also contains photos from abroad related to Croatia. A significant number of photographs covers the area that is easily described as everyday life. People, cities, situations, nature… The beautiful and the ugly that goes on around us. A special place is reserved for those photographs which illustrate the beauty of our country and the lives of the people in it...

The photographs in the archive were made using different cameras and techniques. There are negatives and diapositives , color photographs and black & white ones, of different formats (24x36, 24x58, 6x4, 5, 6x6, 6x7…), and of course, nowadays plenty of originally digital photographs..